indreliv.dk

TV2 Østjylland – østjydernes lokale TV-station

Gå direkte til TV2 Østjylland: https://www.tv2ostjylland.dk/forside

TV2 Østjylland er dén af de 8 TV2-regioner, der dækker det østjyske sendeområde bestående af kommunerne Aarhus, Odder, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Samsø.

Signalet når ud til mere end 600.000 østjyder.

Med base i et af Nordeuropas mest moderne mediehuse

TV2 Østjylland sendte for første gang i april 1990 – flere andre regioner som bl.a. TV2 Nord havde allerede da været i æteren siden 1988-1989, mens de resterende kom til i 1991.

Da østjyderne for første gang kunne tune ind på TV2 Østjylland, var det med en stor TV-personlighed som ankermand – Erling Bundgaard fungerede som direktør for stationen frem til 2000. Bundgaard havde gennem en længere årrække ageret som quizvært for en række af DR’s mest populære underholdningsprogrammer som f.eks. Lørdagshjørnet samt Gæt og Grimasser, men var også en anerkendt journalist.

Den oprindelige base for TV2 Østjylland var Randers, men i 1999 flyttede stationen videre til Skejby nær Aarhus, hvor man efter eget udsagn havde bygget ”et af Nordeuropas mest moderne” mediehuse.

Udover de moderne faciliteter var flytningen også et udtryk for, at stationen søgte hen mod en mere central base for nyhedsdækningen i det østjyske område.

Public service til østjyderne – fra landevej til letbane

TV2-regionerne blev oprindeligt lanceret ud fra et ønske om at gøre nyhedsdækningen mere nærværende for danskerne ved at møde dem ansigt til ansigt i deres eget lokalområde. Det var også en gylden mulighed for at få en både bredere og mere dybdegående nyhedsdækning på tværs af landet.

Stationerne fungerer i dag alle som public servicevirksomheder i TV2 regi, men er redaktionelt uafhængige, ligesom de selv kan råde over de licensmidler, de bliver tildelt.

TV2 Østjylland arbejder ud fra, at de skal dække et bredt nyhedsområde. Områderne dækker alt ”fra landevej til letbane, fra byrådsbeslutninger til børnehavelukninger, og fra supersygehuse til superliga.”

Gennem årenes løb har TV2 Østjylland stået bag en række populære indslag på kanalen – både på regionalt og landsdækkende plan. Lokalt har programserier som ”Kurt kom forbi” og ”Årets Østjyde” været ekstra populære, da de har fokuseret på lokale ildsjæle.

Journalisterne på TV2 Østjylland har også gentagne gange stået bag flere opsigtsvækkende og debatskabende dokumentarer, bl.a. om emner som omsorgssvigt i ”Er du mors lille dreng”.

TV2 Østjylland har flere gange modtaget prisen Det Digitale Spadestik, der hylder den mere kritiske og undersøgende journalistik i regionale medier.

Tværmedielt indhold – imødekommer seernes nyhedsbehov

TV2 Østjylland har fra 1990 og frem til i dag udviklet sig på en lang række områder, og det er naturligvis et udtryk for, at medielandskabet har ændret sig markant i de seneste år.

I begyndelsen sendte TV2 Østjylland deres nyhedsprogrammer i tilknytning til hovedkanalens landsdækkende nyhedsudsendelser – hovedudsendelsen blev sendt kl. 19.30-20.00. I henholdsvis 2009 og 2012 blev sendetiden imidlertid udvidet, og i dag har stationen sin egen kanal på det digitale sendenet.

Kanalen går blot under navnet TV2 Østjylland og sender døgnet rundt. Indholdet er et godt mix af nyheder og aktualitetsprogrammer.

TV2 Østjylland har inden for de seneste år bevidst valgt en mere tværmediel profil for at imødekomme behovet hos den moderne seer, der ofte gerne vil have nyhederne med på farten. Det er også en strategi for at kunne nå seere på alle alderstrin.

TV2 Østjylland præsenterede deres hjemmeside tv2oj.dk tilbage i 2001 og har løbende udvidet de digitale tilbud, så de nu også omfatter nyhedsindhold til bl.a. podcasts, Facebook, Instagram og YouTube.

Gå direkte til TV2 Østjylland: https://www.tv2ostjylland.dk/forside