indreliv.dk

TV2 Øst en del af TV2 med sit helt eget særpræg

Gå direkte til TV2 Øst: https://www.tv2east.dk/

TV2 Øst er en del af TV2, som ud over selve TV2 har 8 regioner med hver deres helt eget særpræg. TV2 Øst dækker den sydøstlige del af Sjælland. TV2 Øst strækker sig fra Kalundborg i den nordligste ende og helt ned til Lolland i den sydligste ende. På nyhedssiden er det, dette område, eller denne region, som TV2 Øst beskæftiger sig mest med.

TV2 Øst har fokus på den region de sender i. Ikke kun deres nyheder er målrettede. TV2 Øst forsøger så vidt det er muligt, at tilpasse deres indhold, så det er så relevant som muligt, for netop deres område. Størstedelen af deres egne produktioner, handler derfor stort set altid, om rigtige mennesker, steder eller virksomheder, i regionen.

TV2 Øst – Nyhederne

Nyhederne på TV2 Øst, handler for det meste om nyheder som er særligt vigtige for regionen. Nyhederne kan sagtens være noget der foregår i Tyskland, på Fyn, i København, eller et helt andet sted, men som på en eller anden måde har, eller får, indflydelse på regionen.

Nyhederne bliver sendt, flere gange, på de samme tidspunkter, hver dag.

TV2 Øst – Vejrudsigten

På samme måde som de øvrige nyheder, så forsøger TV2 Øst også i videst mulig udstrækning at holde sig til vejret, i lige netop deres region. Undtagelserne er naturligvis de store og voldsomme vejrforandringer, som er ens for hele landet.

TV2 Øst – Tæt på

TV2 Øst har et fortløbende program som de kalder Tæt på. Tæt på gør netop det at der stilles skarpt, på en enkelt person, et firma eller et område i regionen.

TV2 Øst prøver med programmet at nå rundt om både natur, kultur og erhverv. Programmerne handler således om en af de tre dele, i en eller anden udstrækning. Uanset om det er natur, kultur eller erhverv, den enkelte udsendelses grundlæggende tema, så prøver TV2 Øst altid på at gøre programmet både relevant og nærværende. Programmerne er på ingen måde tænkt som reklamesøjler for hverken privatpersoner, områder eller erhverv.

Indholdsmæssigt spænder programmet vidt. En udsendelse med grundtemaet natur kan handle om alt lige fra en vildtslagter i Nakskov til en gård som holder økofår på Stævns. Kulturdelen spreder sig også temmelig meget. Der kan både være historiske indslag og omtale af en kulturel begivenhed som lige har fundet sted. Erhvervsdelen, prøver på at nå så vidt omkring som muligt. Hverken store eller små erhverv bliver favoriseret.

TV2 Øst – Din kommune

Ud over de programmer som TV2 Øst laver for hele landsdelen, har de på en fane, på deres hjemmeside samlet alt hvad der er relevant for hver af kommunerne i regionen. På den måde kan man selv vælge om man vil nøjes med de helt tætte og meget nære nyheder, som har betydning, for den kommune man bor i, eller om man vil se alt hvad der foregår i regionen.

TV2 Øst – Hjemmeside med lidt mere

På TV2 Øst hjemmeside er der naturligvis adgang til alle programmer. Der er også mulighed for at udvælge programmer. Som i eksemplet herover, med de enkelte kommuner, men også i det generelle udbud. Man kan vælge kun at se nyhederne. Har man misset en udsendelse er der også mulighed for at se, eller gense nyheder og andre udsendelser.

Forsiden af TV2 Øst er en nyhedsavis. På denne side er de vigtigste nyheder samlet. Siden bliver løbende opdateret. Første fane, efter forsiden handler også om nyheder, men bliver opdateret løbende, idet den hele tiden viser de seneste nyheder.

TV2 Øst har formuleret deres egne kerneværdier

  • Til at stole på. TV2 Øst tager ansvar for det de videregiver og vil, i alt hvad de laver, gerne fremstå som troværdige og tillidsvækkende.
  • Mod til mere. TV2 Øst har ikke et fastlåst koncept. TV2 Øst vil gerne have videre rammer, både i den kreative proces, men også i hele produktionen. TV2 Øst vil gerne udfordrer og eksperimentere med rammer for både formen og selve indholdet.
  • Respekt og hjerte. Som så mange andre arbejdspladser, har TV2 Øst heller ikke stået stille i deres tilgang til TV2 Øst som arbejdsplads. TV2 Øst vil gerne implementere et humanistisk menneskesyn som giver sig til kende i gensidig respekt. Respekt og hjerte handler naturligvis ikke kun om TV2 Øst internt og som arbejdsplads, men om alle aspekter og samarbejder som TV2 Øst indgår i.
  • Handlekraft. Engagement og begejstring skal være det der driver værket fremad.

Gå direkte til TV2 Øst: https://www.tv2east.dk/