indreliv.dk

Marsvin (Phocoena phocoena)

Sammendrag

Beskrivelse
Phocoena phocoena er en lille hval med et stumpt kort næbhoved. Det udviser modskygge, hvor dyret generelt er mørkegrå på ryggen og hvidt på maven. En kort, bredbaseret, trekantet rygfinne med små knopper på forkanten er placeret midt på ryggen. Svømmerne er mørke, små og afrundede i spidserne. Den lige mundingslinje er mørk og skråner opad mod øjet.

Registreret udbredelse i Storbritannien og Irland
Marsvinet er blevet registreret rundt om alle Storbritanniens og Irlands kyster.

Global fordeling
Strækker sig fra Vestafrika til Novaya Zemlya, i det nordlige Stillehav fordelt fra det sydlige Californien og det nordlige Japan, til det sydlige Beaufort- og Chukchi-hav. I Nordatlanten, fordelt fra det sydøstlige USA til det sydlige Baffin Island

Habitat
Den kan findes i kølige tempererede og subpolære farvande. Findes normalt i farvande nær kyst, men lejlighedsvis over dybere vand.

Identificerende træk

  • Krop mørkegrå på ryggen til hvid forneden.

    li>

  • Rygfinne kort, trekantet, bred baseret, opretstående og ansat tæt på midten af ryggen.
  • Fremtrædende midterhak i slyng.
  • Overkæben strækker sig ikke meget eller overhovedet forbi underkæben.
  • Tænder stumpe med udvidede kroner, sideværts sammenpressede, små med 22 til 28 par tænder i overkæben og 21 til 25 i underkæben.
  • Maksimal størrelse til ca. m.

Yderligere information
Fokoenider ser ud til at leve i mindre grupper og har en enklere social struktur end de fleste delfinider. De fleste marsvin findes i små grupper bestående af mindre end 8 individer, men danner lejlighedsvis store, løse grupper på 50 til flere hundrede til fodring og vandring.

Marsvinet er opført på bilag II til CITES og bilag. II i Bern-konventionen og bilag II og IV til EF-habitatdirektivet. Det er også på bilag 2 til Bonn-konventionen (Anon, 1999z). Alle arter af hvaler er beskyttet i henhold til Wildlife and Countryside Act 1981 og Wildlife (Northern Ireland) Order 1985 (Anon, 1999z). Alle hvalarter er opført på bilag IV (Dyre- og plantearter af fællesskabsinteresse med behov for streng beskyttelse) til EF-habitatdirektivet (Anon, 1999x). Alle hvaler er opført på bilag A til EU-rådets forordning 338/97 og behandles derfor af EU, som om de er på CITES-appendiks I, hvilket forbyder deres kommercielle handel (Anon, 1999x). Hvalfangst er ulovligt i britiske farvande (Fisheries Act 1981), men nabolandene bevarer retten til at jage (Anon, 1999x). En ‘aftale om bevarelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen’ (ASCOBANS), formuleret i 1992, er nu blevet underskrevet af syv europæiske lande, herunder Storbritannien. I henhold til aftalen er der fastsat bestemmelser om beskyttelse af specifikke områder, overvågning, forskning, informationsudveksling, forureningskontrol og øget offentlig bevidsthed. Selvom ASCOBANS primært er rettet mod delfiner og marsvin, omfatter ASCOBANS alle tandhvaler undtagen kaskelothvalen (Anon, 1999x).