indreliv.dk

SORTFODET ILER

FAKTA

STATUS Truede
BEFOLKNING Omtrent 370 i naturen
VIDENSKABELIGE NAVN Mustela nigripes
VÆGT 1,5-2,5 pund
LÆNGDE 18 -24 tommer
HABITATER Græsarealer

Besparelse sjældne arter fra udryddelse kræver ekstraordinære foranstaltninger. Den sortfodede ilder er et af Nordamerikas mest truede pattedyr. Engang antaget at være udryddet, efter at arten blev genopdaget i Wyoming i 1981, har en samordnet indsats fra adskillige partnere givet sortfodede ildere en ny chance for at overleve. Avl i fangenskab, genindførelse, beskyttelse af levesteder og kloning har hjulpet med at genoprette dem til over 300 dyr i naturen. Selvom der er gjort store fremskridt for at genoprette den sortfodede ilder, er tab af levesteder og sygdom fortsat deres vigtigste trusler. Biologer vurderer, at der bør være 3.000 voksne ildere i naturen for at kunne genvinde denne truede art.

HVORFOR DE ER BETYDNING
Sortfodede ildere er et af de mest truede pattedyr i Nordamerika og er den eneste ilderart hjemmehørende på kontinentet. Deres genopretning i naturen angiver sundheden for græsarealernes økosystem, som de er afhængige af for at overleve.

TRUSLER BEFOLKNING Omkring 370 i naturen
UDDØDSRISIKO Truede

Tab af levesteder og ikke-hjemmehørende sygdom truer den sortfodede ilders genopretning. Ilderen er helt afhængig af tilstedeværelsen af præriehunde og deres kolonier for at få mad, husly og opfostring af unger. Uden rigelige genindførelsessteder og beskyttelse mod pest, er fuld sortfodets ilder stadig vanskeligt.

HVAD GØR WWF

WWF leder genopretningsindsatsen ved at arbejde sammen med stammesamfund og deres dyrelivsprogrammer, offentlige jord- og dyrelivsorganisationer, andre bevaringsorganisationer, universiteter, zoologiske haver og private jordejere for at fjerne den sortfodede ilder fra listen over truede og truede arter.

For at opnå dette, WWF og partnere

  1. vedligeholder og forbedrer eksisterende ilderbestande,
  2. identificerer og etablerer nye lokaliteter for genindførelse af ildere,
  3. støtter indsatsen for at imødegå sylvatisk pest og
  4. drive ressourcer til at opnå bedring.

BESKYTTELSE AF SORTFODEDE INLERE
WWF leder genopretningsindsatsen ved at arbejde sammen med andre bevaringsorganisationer, landforvaltningsagenturer, stammer og jordejere til at bygge de nødvendige betingelser for at se sortfodet ildere når bæredygtige niveauer. WWF og partnere vedligeholder eksisterende ildersteder, etablerer nye genindførelsessteder ved at flytte præriehunde for at øge ilderhabitatet, afbøde sylvatisk pest på præriehundekolonier og deltage i oral vaccineforskning for bedre at beskytte præriehunde mod sylvatisk pest.

GENOPRETNING AF SORTFODEDE FILERBEFOLKNINGER

Femten sortfodede ildere bliver sluppet ud i præriehundekolonier på Fort Belknap Reservatet i september 2015. Sortfodets ildere blev først genindført på Reservation i 1997, men et udbrud af sylvatisk pest fejede gennem udsætningsstederne i 1999 og decimerede populationer af fritter og præriehunde, ilderens vigtigste fødeemne. Siden da er præriehundepopulationerne vendt tilbage, nye pesthåndteringsværktøjer er på plads, og Fort Belknap Fish and Wildlife Department arbejder sammen med World Wildlife Fund, Defenders of Wildlife og US Fish and Wildlife Service for at returnere maskeret bandit af prærien til reservatet. I alt 52 ildere blev sluppet ud i 2013 og 2014.